Cod de bune practici in acvacultura

 „Codul de Bune Practici in Acvacultură” îşi propune:
  • transferul către consumatori a întregului set de valori pe care îl conţine produsul final;
  • crearea unui cadru tehnologic şi administrativ care să racordeze activităţile economice la valorile sociale;
  • furnizarea încrederii în conformitate;
  • scăderea presiunii exercitate de grupurile de interese;
  • asigurarea competitivităţii;
  • promovarea imaginii – prin utilizarea unei sigle.
   Certificarea activităţii din fermele de acvacultură prin adoptarea unui „Cod de Bune Practici in Acvacultură”  este aplicabilă tuturor celor care se au ca obiect de activitate creşterea sau cultivarea de vieţuitoare acvatice  cu tehnici destinate măririi peste capacitatea naturală a mediului, a producţiei de organisme acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice.
 Obiectivul principal al acestei lucrări îl constituie elaborarea unui sistem de certificare a activităţii de acvacultură din România, prin abordarea unitară a practicilor specifice sectorului, bazat pe un “Cod de Bune Practici în Acvacultură” (CBPA), care să diferenţieze din punct de vedere al valorilor (de mediu, sociale, sanitare-veterinare, de siguranţă alimentară)  produsele celor care aderă la acesta. Codul se poate aplica, fie voluntar, fie poate constitui o bază legală minimală pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură în România.