Informare proiect FEP Pesco Carja

 

Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007 – 2013

 

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPERE  PROIECT 

 Cârja, oraş Murgeni, data 01.08.2014  

 SC PESCO – CÂRJA SRL cu sediul în Bîrlad, str. Mihai Viteazu nr.8, bl.D4, sc. A, parter, ap.2, jud. Vaslui, derulează, începând cu data de 23.07.2014., proiectul "Acvacultură durabilă în Siturile Natura 2000 ROSCI 0213 Râul Prut şi ROSPA 0130 Maţa – Cârja – Rădeanu”,proiect selectat în cadrul POP 2007 -2013, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007 - 2013,  Axa 2,  Măsura 2.1 – Acvacultură, Acţiunea 4 - Măsuri pentru mediul acvactic, , Operaţiunea 3 – Acvacultură durabilă în situri Natura 2000, în baza Ordinului de finanţare nerambursabilă  nr. 253/2014 încheiat cu Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru  Programul Operaţional pentru Pescuit.

Data publicarii 06.08.2014

      Valoarea totală a proiectului este de 302.000,00 lei iar valoarea eligibilă a proiectului este de 302.000,00 lei.

      Proiectul se implementează în Amenajarea Piscicolă Cârja I, localitatea Cârja, oraşul Murgeni, jud. Vaslui,   pe o durată de 5 ani.

      Obiectivul proiectului: Practicarea pisciculturii sustenabile în sit Natura 2000

      Detalii suplimentare puteţi obţine la:

      SC PESCO  CÂRJA SRL

      Tel./ Fax : 0235.430830

 

Aceste informaţii sunt prezentate de către SC PESCO – CÂRJA SRL pe pagina de internet a asociaţiei www.romfish.ro.