Informare proiect FEP ROMFISH

  

 

 

Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007 – 2013

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPERE  PROIECT

 

      Iaşi, 24.03.2014

      Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie ROMFISH (A.N.P.P ROMFISH) cu sediul în Calea Chişinăului , nr.43, Pavilion Administrativ, etaj 3, cod 700179, Iaşi, jud.Iaşi, derulează, începând cu data de 24.03.2014, proiectul "Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie ROMFISH – Organizaţie de producători", proiect selectat în cadrul POP 2007 -2013, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007 - 2013,  Axa 3,  Masura 3.1 - Acţiuni colective, Operaţiunea – Crearea organizaţiilor de producători, în baza Ordinului de finanţare nerambursabilă  nr.196/2014 încheiat cu Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru  Programul Operaţional pentru Pescuit.

Data publicarii 25 martie 2014

      Valoarea totală a proiectului este de 297.036,64 lei iar valoarea eligibilă a proiectului este de 297.036,64 lei.

      Proiectul se implementează la sediul social al A.N.P.P. ROMFISH  din Iaşi, Calea Chisinaului nr.43, Pavilion administrativ, etaj 3,  pe o durată de 5 ani.

      Obiectivul proiectului : Sprijinirea acţiunilor comune pentru dezvoltarea unui sector de pescuit şi acvacultură sustenabil

      Detalii suplimentare puteti obţine la:

      A.N.P.P ROMFISH – sediu : Calea Chişinăului nr.43, Pavilion adminisrativ, et.3, Iaşi

      Site WEB : www.romfish.ro

      Tel./ Fax : 0232.219420

      e-mail: asromfish@gmail.com

Aceste informaţii sunt prezentate de către A.N.P.P ROMFISH pe pagina de internet a Asociaţiei  Naţionale a Producătorilor din Pescărie ROMFISH www.romfish.ro .