Mission Statement

 

 

 

  • MISIUNE   Rolul Asociaţiei include următoarele aspecte:   Reprezentarea intereselor membrilor Asociaţiei în dialogul inter-instituţional Activităţi de marketing pentru materii prime şi produse; Asigurarea asistenţei tehnice, juridice, economice; Promovarea dialogului între diverşi actori (...)