Proiect Piscicola srl

 

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPERE  PROIECT

 

      

Iaşi, data 08.12.2014  

 

SC PISCICOLA SRL cu sediul în comuna Movileni, Str. Pescarilor nr. 32, sat Larga Jijia, , jud.  Iaşi, derulează, începând cu data de 08.12.2014., proiectul Conservarea ecosistemelor şi diversităţii biologice în cadrul Complexului Piscicol Movileni" proiect selectat în cadrul POP 2007 – 2013, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007 - 2013,  Axa 2,  Măsura 2.1 – Acvacultură, Acţiunea 4 - Măsuri pentru mediul acvactic, , Operaţiunea 3 – Acvacultură durabilă în situri Natura 2000, în baza Ordinului de finanţare nerambursabilă  nr. 258/2014 încheiat cu Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru  Programul Operaţional pentru Pescuit.

Data publicarii 08.12.2014

      Valoarea totală a proiectului este de 799000,00 lei iar valoarea eligibilă a proiectului este de 799000,00 lei.

      Proiectul se implementează în Complexul Piscicol Movileni, localitatea Larga Jijia, comuna Movileni, jud. Iaşi,   pe o durată de 5 ani.

      Obiectivul proiectului: Practicarea pisciculturii sustenabile în sit Natura 2000

      Detalii suplimentare puteţi obţine la:

      SC PISCICOLA SRL

      Tel./ Fax : 0232-299908

Aceste informaţii sunt prezentate de către SC PISCICOLA SRL şi pe pagina de internet a Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Pescărie “ROMFISH” www.romfish.ro .