Servicii

 Servicii

 

1. Consultanţă pentru întocmirea documentelor specifice şi necesare pentru desfăşurarea activităţilor de piscicultură

2.  Îndrumare privind accesarea Fondului European pentru Pescuit

3.  Informare periodică asupra noutăţilor şi oportunităţilor din domeniu

4. Gestionare baze de date legate de activitatea membrilor şi relaţia acestora cu sistemul centralizat de raportare

5.  Negocierea contractelor de aprovizionare cu materii prime şi echipamente specific

6.  Asistenţă juridică şi administrativă pentru fermieri

7. Asigurarea corelării planurilor de producţie şi de vânzări pentru satisfacerea permanentă şi la preţuri care să menţină viabilitatea activităţii de piscicultură

8.  Asigurarea corelării politicilor publice naţionale şi europene cu condiţiile specifice ale pisciculturii din România

9.  Promovarea statutului pisciculturii româneşti ca generator de biodiversitate şi având un grad ridicat de compatibilitate cu obiectivele specifice de protecţie specifice Directivei Păsări şi Directivei Habitate

10. Promovarea consumului de peşte