Vodnany 2015 - 3rd International Carp Conference#1

Vodnany 2015 - 3rd International Carp Conference

 A 3a Conferință Internațională a Crescătorilor de Crap a început in data de 3 septembrie 2015 la Vodnany, Cehia. Circa 200 de fermieri, cercetători, reprezentanți ai asociațiilor naționale ale fermierilor din Cehia, Germania, Austria, Polonia, Lituania, Slovacia, Serbia, Croația, Ungaria și România participa la acest eveniment organizat de către Facultatea de Piscicultură și Protecția Apelor din cadrul Universității Boemia de Sud din Ceske Budejovice împreună cu Asociația Fermierilor din Cehia. Temele care vor fi discutate cu acest eveniment, devenit o permanență în viața fiecărui fermier, sunt, ca de obicei, cele care privesc noutățile activității de cercetare cu impact în tehnologiile aplicate la scara comercială, actualizarea informațiilor privind aspecte de ihtiopatologie și noile amenințări la adresa crapului, precum și aspecte care privesc compensarea pagubelor produse de specii protejate (cormorani, vidre) vs compensarea serviciilor de mediu pe care piscicultura tradițională le furnizează societății. Comitetul internațional de organizare a conferințelor crescătorilor de crap a pregătit și un document de poziție care va fi dezbătut și aprobat de către participanți și care va fi înaintat factorilor de decizie naționali și europeni. Documentul va inventaria principalele probleme cu care se confrunta sectorul, va detalia acțiunile pe care asociațiile naționale și le vor asuma și elementele de sprijin cu care decidenții vor trebui să intervină pentru susținerea efortului nostru.

Cea de-a doua zi a Conferinței Internaționale a Crescătorilor de Crap a continuat cu secțiunea dedicată ihtiopatologiei. S-au prezentat rezultatele cercetărilor făcute în Austria, Germania și Cehia cu privire la, deja cunoscutul KHV care a produs pierderi importante în trecut, dar și cu privire la noua amenințare apărută deja în Cehia, Germania, Austria și Franța, CEV-Carp Edema Virus. In urma dezbaterilor foarte aprinse participanții au decis sa solicite autorităților competente ca în noua lege europeană a sănătății animale care se pregătește, nivelul de notificare pentru KHV să fie minim.
Cea de-a doua secțiune a dimineții a avut drept tema marketingul producției de crap. S-au prezentat campanii de promovare națională a consumului de crap din Polonia, Ungaria, Cehia și Germania. De asemenea s-a fundamentat necesitatea de a adăuga valoare produselor din fermele piscicole, dar și fermei ca produs destinat pieței agrementului și relaxării.
 


Cea de-a treia parte a zilei a fost cea mai efervescentă deoarece s-au discutat probleme legate de serviciile de mediu pe care o ferma tradițională de crap le aduce societății, despre cuantificarea valorică a acestor servicii precum și despre răsplată pe care fermierul este îndreptățit să o primească pentru acestea. În aceeași notă s-a discutat și despre pagubele produse de către speciile protejate - cormoranul, vidra, pelicanul - care produc pagube în fermele piscicole. S-au prezentat diverse soluții adoptate de țările din Europa Centrală și de Est.


Conferința s-a încheiat prin adoptarea Declarației de la Vodnany care va fi transmisă Parlamentelor și Guvernelor naționale, precum și Parlamentului European și Comisiei Europene.