CONSILIUL DIRECTOR 2022/2023

  1. SC PIRANIA SRL Botoșani
  2. SC ROMPESCARIS SRL Podu Iloaiei, jud. Iaşi
  3. SC PISCICOLA SA Botoșani
  4. SC PISCICOLA SRL Larga - Jijia,  Iași
  5. SC PESCO CÎRJA SRL Cârja, Vaslui
  6. SC ACVACOM SRL Iași
  7. SC PESCOM ANDREX SRL Iași
  8. SC TRIVALE SRL Călăraşi
  9. SC ŞARPELE SRL Iaşi