LEGISLATIE EUROPEANA

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1418/2013 AL COMISIEI  din 17 decembrie 2013  în ceea ce privește planurile de producție și de comercializare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (aici)

REGULAMENTUL (UE) NR. 1379/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (aici)

·REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1419/2013 AL COMISIEI  din 17 decembrie 2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (aici)

LAW2

RAPORT AL COMISIEI EUROPENE

La sfârşitul anului trecut a fost publicat 'Al cincilea raport anual al Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Fondului European pentru Pescuit (2011)'.

Citeste mai mult