Servicii

Servicii

1. Consultanta pentru intocmirea documentelor specifice si necesare pentru desfasurarea activităţilor de piscicultură

2. Indrumare privind accesarea Fondului European pentru Pescuit

3. Informare periodica asupra noutatilor si oportunitatilor din domeniu

4. Gestionare baze de date legate de activitatea membrilor si relatia acestora cu sistemul centralizat de raportare

5. Negocierea contractelor de aprovizionare cu materii prime si echipamente specific

6. Asistenta juridica si administrativa pentru fermieri

7. Asigurarea corelarii planurilor de productie si de vanzari pentru satisfacerea permanenta si la preturi care sa mentina viabilitatea activitatii de piscicultura

8. Asigurarea corelarii politicilor publice nationale si europene cu conditiile specifice ale pisciculturii din Romania

9. Promovarea statutului pisciculturii romanesti ca generator de biodiversitate si avand un grad ridicat de compatibilitate cu obiectivele specifice de protectie specifice Directivei Pasari si Directivei Habitate

10. Promovarea consumului de peste