POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

DATE IDENTIFICARE
Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie "ROMFISH"
Adresa: Bd. Primăverii nr. 2, cam. 10, parter (Iaşitex), Iaşi
RO-700264, România
CIF: 15632153
IBAN: RO70BRDE240SV20694482400
Tel/fax 0040 332 219420
Email: asromfish@gmail.com
Website:

www.romfish.ro


    În cazul în care persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aceasta are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se va face la fel de ușor cum a fost acordat iar potrivit legislației române, în cel mult 48 de ore.
Datele cu caracter personal vor fi șterse de către Operator în termen de 30 zile de la data finalizării și nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate. Dacă Operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.
Informațiile din contul de înregistrare precum și datele din formularul de comandă vor fi folosite numai pentru procesarea comenzilor sau informari despre eventualele promoții, după acceptul dumneavoastră expres. Datele personale vor putea fi transmise autoritatilor în drept pentru verificarea tranzacțiilor comerciale sau orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
Menţionăm existenţa dreptului de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.